Najważniejsze założenia koncepcjI pracy Niepublicznego Przedszkola „Nasze Dzieci” w Warszawie

Dbałość o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój społeczny i emocjonalny.

Ma na to wpływ nie tylko ciepła, domowa atmosfera panująca w przedszkolu i doskonałe relacje z wychowawcami i personelem, ale przede wszystkim specjalnie stworzony program zajęć. Kierując się doświadczeniem oraz wykorzystując sprawdzone, skuteczne metody nauczania, stworzyliśmy miejsce, w którym dziecko znajduje bardzo dobrą opiekę oraz warunki do doskonalenia swoich umiejętności, odkrywania talentów i zainteresowań. Chcemy, aby już w przedszkolu od najwcześniejszych lat wyposażać dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.
Już od 3 latków prowadzone są psychorozwijanki, a w starszych grupach adaptacja społeczna i gimnastyka mózgu (zajęcia mają na celu wzmacnianie pewności siebie, poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami) Prowadzone są również obserwacje dzieci przez psychologa, który już podczas adaptacji dziecka obejmuje go szczególną opieką i wsparciem.

Edukacja muzyczna
Głównym naszym celem organizowania zajęć muzycznych jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki, dlatego włączamy muzykę do wielu różnorodnych działań dzieci podczas codziennego planu dnia. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki i interpretacji ruchowych, do innych zajęć tj j. angielski czy religia włączana jest gitara. Przedszkole wyposażone jest w pianina oraz instrumenty perkusyjne. Organizujemy dla dzieci „wieczorki” poetyckie, muzyczne. Raz w miesiącu do przedszkola przyjeżdżają muzycy z Filharmonii Narodowej. Dzieci chętnie uczestniczą również w koncertach orkiestrowych i ludowych Belcanto. Dla zainteresowanych dzieci zorganizowane zostały indywidualne lekcje pianina.

Edukacja żywieniowa
Okres przedszkolny i edukacja żywieniowa małych dzieci zajmuje priorytetowe miejsce
w  kształtowaniu  odpowiednich nawyków żywieniowych oraz podnoszeniu poziomu kultury żywienia. Dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na prawidłowe żywienie  przedszkolaka mające na celu dostarczenie dziecku odpowiednich składników pokarmowych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, koniecznych do jego rozwoju.
W naszym przedszkolu serwowane są dzieciom zdrowe i zbilansowane posiłki z dużą ilością warzyw i owoców (owocowo – warzywne drugie śniadanie). W każdy wtorek prowadzimy działania kulinarne, podczas których dzieci uczestniczą w przygotowywaniu posiłków związanych np. z porami roku, ze zbliżającymi się świętami (kiszenie ogórków, przygotowanie soku z malin, uprawianie ziół i nowalijek, pieczenie świątecznych pierniczków).
Mamy świadomość jak ważne jest racjonalne i właściwie zbilansowane odżywianie dziecka, które wywiera znaczący wpływ na aktywność psychiczną, fizyczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy, nauki i otaczającego świata. Przeprowadzamy wiele działań profilaktycznych, np. spotkania z dietetykiem, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę m.in. na temat właściwych nawyków żywieniowych i kulinarnych.

Edukacja ekologiczna
W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym, dlatego już na najniższym szczeblu kształcenia, jakim jest przedszkole włączamy do naszych działań edukację ekologiczną. Nasze dzieci biorą udział w licznych akcjach i konkursach ekologicznych (np. „Jestem Eko”, „Drugie życie śmieci”), organizujemy wycieczki plenerowe, dzięki którym dzieci obcują z przyrodą, naturą, obserwują zmieniającą się przyrodę (m.in. wyjazdy do gospodarstwa Agro- turystycznego „Cztery pory roku” w Powsinie, nadleśnictwo Drewnica, nadleśnictwa w Celestynowie). Dzieci prowadzą własne hodowle roślin w przedszkolu, przygotowują sezonowe przetwory (m.in. kiszą ogórki, robią owocowe soki), przeprowadzamy eksperymenty biologiczne, chemiczne oraz fizyczne. Poza tym dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów (zakładają hodowle dżdżownic, poznają cykl rozwojowy mrówki, motyla), do swych badań wykorzystują mikroskopy i preparaty. Poza tym cyklicznie uczestniczą w wyjściach do Zoo (karmienie zwierząt). Realizujemy także programy profilaktyczne (np. Edukacja ekologiczna). Swoimi działaniami, chcemy sprawić, aby już w przedszkolu „zasiać” w dzieciach to „ekologiczne ziarenko”. Dzieci biorą udział w konkursach ekologicznych

 
1311.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?