PDF Drukuj Email

ankieta informacyjna o dziecku


Drodzy Państwo,

Bardzo cieszymy się, że zdecydowali się Państwo zapisać swoje dzieckodo naszego przedszkola.
Pragniemy pozyskać informacje o Państwa pociechach, ich upodobaniach i potrzebach oraz
poznać Pa
ństwa oczekiwania w stosunku do naszej placówki. Informacje podane w ankiecie
b
ędą pomocne przy organizowaniu pracy z dziećmi.

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

Data urodzenia dziecka: ………................................................................................................................

Zdrobnienie, które lubi: ……......................................................................................................................

1. Czy dziecko posiada rodzeństwo? Tak Nie
Jeśli tak, to ile? ……W jakim wieku? ……………………. Którym dzieckiem jest z kolei? ….......…...

2. Czy dziecko posiada własny pokój do zabawy? Tak Nie

3. Czy dziecko uczęszczało do żłobka? Tak Nie

4. Czy przebywało w szpitalu? Tak Nie
Jak długo? ....................................

5. Przyczyna: .............................................................................................................................................

6. Jest pod opieką specjalisty? Tak Nie Jakiego? ......................................................................................


Na co?
................................................................................................................................................

8. Inne uwagi o stanie zdrowia, jakie chcieliby Państwo przekazać:

....................................................................................................................................................................


9. W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?

....................................................................................................................................................................

10. Jest praworęczne czy leworęczne (podkreślić prawidłowe)?

11. Jest samodzielne? Tak Nie

12. Zdecydowanie nie lubi potraw – proszę wymienić:

......................................................................................................................................................................

13. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? Tak Nie
Jeśli tak, to w jaki sposób?

.......................................................................................................................................................................

14. Czy trzeba mu o nich przypominać? Tak Nie

15. Czy wymaga przy tym pomocy? Tak Nie

16. Czy dziecko śpi w ciągu dnia? Tak Nie
Jeśli tak, to w jakich godzinach?

.......................................................................................................................................................................

17. Czy łatwo rozstaje się z mamą i tatą? Tak Nie

18. Proszę podkreślić cechy charakterystyczne dziecka:

Dziecko jest raczej:

pogodne, spokojne, ruchliwe, płaczliwe, lękliwe, zamknięte w sobie, odważne.

W kontaktach z innymi:

uległe, narzuca swoją wolę, współdziała, troskliwe, obojętne.

W zdenerwowaniu lub złości najczęściej:

płacze, rzuca się na ziemię, bije innych, zamyka się w sobie, ustępuje.

19. Czy są sytuacje, w których się boi? Tak Nie

Jakie? ...............................................................................................................................................................

21. Najchętniej zajmuje się: zabawkami, rysowaniem, malowaniem, oglądaniem TV, oglądaniem książek,
słuchaniem czytanych bajek.

22. Proszę podać trzy dominujące cechy charakteru dziecka:

………………………………………………….....………………………………………………………………………

Inne informacje i sugestie, które chcielibyście nam Państwo przekazać:
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie związanym ze
sprawowaniem opieki nad dzieckiem w placówce „Nasze Dzieci”, zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 113,poz. 883).

 

...................................................

(podpis rodzica)

 
im21.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?