PDF Drukuj Email

Warszawa, 201..../….../…..

 

karta zgłoszeniowa dziecka


Data planowanego przyjęcia do przedszkola……………………………….…

Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka

· Przewidywana godz. przyprowadzania........................................................................

· Przewidywana godz. odbierania...................................................................................

2. Informacje o dziecku i rodzicach/opiekunach

§ IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................................................................

§ PESEL..................................................................................................................................

§ Data urodzenia dziecka................................................................ ............................ . ....

§ Adres zameldowania dziecka............................. ............................. .......................... ....

§ Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów............................. ............................. ........ .....

............................. ............................. ............................. ............................. ......................

§ Adres zamieszkania dziecka.............................. ............................. ..................................

telefony kontaktowe............................. ............................. ............................. ........................

e-mail............................. ............................. ............................. ..................................................

§ Telefony kontaktowe do pracy matki/opiekunki......................... ............................. .....

Godziny pracy............................. ............................. ............................. ....................................

Telefony kontaktowe............................. ............................. ............................. ........................

§ Kontakt do pracy ojca/opiekuna.......................... ............................. ............................. .

Godziny pracy............................. ............................. ............................. ....................................

Telefony kontaktowe............................. ............................. ............................. ........................

3. Dodatkowe informacje o dziecku

§ Choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie pokarmowe, itp.

........................................................... .........................................................................................

........................................................... .........................................................................................

........................................................... .........................................................................................

§ Czy dziecko śpi w ciągu dnia?, w jakich godzinach

........................................................... .........................................................................................

§ Uwagi dotyczące dziecka skierowane do wychowawcy, logopedy, psychologa

(nawyki, zachowania, na które należy zwrócić uwagę, inne sugestie)

........................................................... .........................................................................................

........................................................... .........................................................................................

........................................................... .........................................................................................

§ Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola lub żłobka (jak długo) ?

........................................................... .........................................................................................

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka


 

Imię i nazwisko

 

nr dowodu osobistego







 

 
234.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?