Regulamin

1. Przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo – dydaktyczną.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy.

3. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.30 – 18.00

4. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnych programów zatwierdzonych przez MEN dla przedszkoli.

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony

z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

6. Przedszkole dokonuje zwrotu stawki żywieniowej w przypadku zawiadomienia przedszkola o nieobecności Dziecka najpóźniej do godziny 8.30.

7. Każdego dnia dzieci jedzą 4 posiłki:

a) śniadanie 9.00

b) obiad 12.00

c) podwieczorek 15.00

d) kolacja17.00

8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić zdrowe Dziecko.

9. Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązany jest do jego odebrania najszybciej jak to możliwe.

10. Rodzice lub osoba przez nich upoważniona, zobowiązani są do odbioru Dziecka nie później niż o godzinie 18.00.

11. Dziecko może być odebrane przez osobę pełnoletnią, pisemnie upoważnioną.

12. Rodzice proszeni są o przygotowanie „Wyprawki Przedszkolaka” tj.:

- kapci

- ubrań zapasowych

- przyborów do mycia zębów

- śliniaka i fartuszka ochronnego do malowania farbami

- poduszeczki, kocyka, prześcieradełka dla dzieci, które chcą odpoczywać

13. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania Przedszkola będą przekazywane Rodzicom przez Nauczycielkę lub na Tablicy Ogłoszeń oraz drogą elektroniczną.

14. Na tablicy ogłoszeń wywieszany jest jadłospis.

15. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Prowadzącym Przedszkole, a Rodzicami.

 
naszedzieci43.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?