ZAJĘCIA W GRUPIE 2, 3 LATKÓW 2015/2016 „PSZCZÓŁKI”

I. Poszerzona adaptacja

- zajęcia integracyjne /zabawy w grupie/

- zajęcia indywidualne / dostosowane do potrzeb dziecka

II. Podstawowe zajęcia dydaktyczne realizujące cele zamieszczone
w podstawie programowej

Zajęcia w oparciu o literaturę dziecięcą i zajęcia językowe.

1. Wstęp do dziecięcej matematyki w oparciu o wskazania prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

2. Umuzykalnianie /osłuchiwanie się z różnymi rodzajami muzyki z naciskiem na muzykę klasyczną, rytmizacja, nauka słów piosenek /.

3. Świat wokół nas /poznawanie: przyrody w różnych porach roku, zjawisk atmosferycznych, ekologia lokalna i globalna.

4. Plastyka, jako integralny element edukacji i treningu małej motoryki.

5. Samoobsługa. Wdrażanie do samodzielności przy czynnościach higienicznych, jedzeniu, ubieraniu.

Dodatkowo:

 1. Bezpieczeństwo w przedszkolu.
  - zapoznanie ze specyfiką miejsca i nauka zasad bezpieczeństwa
 2. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
  - zasady dobrej zabawy, indywidualnej i grupowej
 3. Socjalizacja i uspołecznianie.
  - zasady współżycia w grupie, okazywanie radości z przynależności do grupy – małej, przedszkolnej i dużej, narodowej, państwowej

III. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli

 1. Bajkoterapia – stymulowanie empatii i inteligencji emocjonalnej. / bajki edukacyjne, z morałem, bajki terapeutyczne, bajki relaksacyjne/
  - codziennie /zazwyczaj podczas leżakowania/
 2. Bieganie i podskoki – zajęcia ruchowe rozwijające motorykę dużą i koordynację ruchową.
  - raz w tygodniu
 3. Plastyka – poznawanie technik plastycznych, faktur, materiałów, usprawnianie małej motoryki.
  - raz w tygodniu
 4. Teatromania – małe inscenizacje teatralne, jak być widzem.
  - raz w tygodniu
 5. Czytanie – klasyka dziecięcej literatury lub propozycje książkowe przyniesione przez dzieci.
  - codziennie
 6. Terapia pedagogiczna – praca indywidualna z dzieckiem według potrzeb – zaleceń diagnostycznych.
 7. „Muzyczny domek”- edukacja umuzykalniająca

IV. Zajęcia dodatkowe

1.Rytmika.

2. Profilaktyka korekcyjna.

3. Logopedia.

4. Psychorozwijanki.

5. Język angielski.

V. Programy dodatkowe

1. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
2. Zdrowy początek- edukacja medyczna dla przedszkolaków

 

 
IMG_2955.jpg

Sonda

czy podoba Ci się nasze przedszkole?